Trường Tiểu Học Dân Lập Việt Anh Có Tốt Không ?

Trường Tiểu học Dân lập Việt Anh tập trung vào mục tiêu giúp học sinh sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ để học tập giúp trẻ em sớm tiếp thu hiểu biết và văn hoá toàn cầu.