Phương pháp học tập ở bậc Tiểu Học - Hệ thống trường tư thục liên cấp Việt Anh

Áp dụng phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm”, chúng tôi lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp cho bậc Tiểu học gồm có:

  1. Tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content & Language Intergrated learning): việc áp dụng phương pháp này giúp cho học sinh tiếp thu và sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ, chứ không phải một ngoại ngữ. Ở bậc Tiểu Học, trường Việt Anh áp dụng phương pháp này cho hai môn Math và Science, theo đúng chương trình chuẩn của Anh Quốc
  2. Tư duy phản biện (Critical Thinking): tư duy phản biện là 1 kỹ năng rất quan trọng mà tất cả chúng ta đều cần có. Học sinh Việt Anh được rèn luyện tư duy phản biện từ ngày đầu tiên đến trường. Thật ra, tất cả chúng ta đều có khả năng tư duy phản biện, nhưng việc ý thức được và sử dụng nó đối với mọi hoàn cảnh thì thường chưa thực hiện tốt, vì vậy, giáo dục tư duy phản biện được chèn vào tất cả các hoạt động trên lớp của học sinh Việt Anh.
  3. Tích hợp liên môn (Thematic based learning): Đây là sự liên kết chủ đề giữa các môn học. Trong quá trình học tập, học sinh học một chủ đề từ nhiều môn học khác nhau trong cùng thời điểm. Điều này giúp học sinh có được cái nhìn toàn cảnh đối với mọi việc
  4. Học theo dự án (Project based learning): Học sinh học kiến thức qua việc thực hành làm một sản phẩm hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn. Phương pháp này giúp học sinh kết nối được kiến thức mình học với thực tế. Trong quá trình thực hiện dự án, học sinh còn học được những kỹ năng quản lý quan trọng khác như lên kế hoạch, trình bày ý tưởng, chiêm nghiệm, quản lý thời gian
  5. Nhiều trình độ (Multi-level)
    Để đảm bảo mỗi học sinh được hưởng lợi cho việc học tập của mình, chúng tôi áp dụng việc dạy học nhiều trình độ trong cùng một lớp học. Các giáo án dạy nhiều trình độ được triển khai tương đối rộng khắp cho mọi môn học, với 3 loại hình chính gồm có: Likeability, Crossability, Same/Different