Sứ mệnh

Trường Tiểu Học Việt Anh được thành lập với sứ mệnh “Tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thực dụng”:

  1. Vui vẻ: để học sinh có được hạnh phúc khi đến trường, và trải nghiệm trạng thái học tập hiệu quả nhất.​
  2. Thực dụng: là tập trung thời gian và nguồn lực của học sinh vào thu thập những hành trang, rèn luyện những kỹ năng cần có cho thành công và hạnh phúc tương lai của chính mình, chứ không chạy theo những thành tích hiện tại.

Tầm nhìn

Tất cả học sinh tiểu học Việt Anh hoàn thành bậc học này với:

  • Nền tảng tiếng Anh được phát triển như một ngôn ngữ (không phải ngoại ngữ)
  • Khả năng định nghĩa bản thân và hình thành các giá trị cốt lõi
  • Khả năng quản lý cảm xúc và xây dựng các thói quen hiệu quả
  • Kỹ năng lãnh đạo

Điều quan trọng nhất là toàn bộ học sinh tiểu học Việt Anh sẽ đạt được những nội dung trên một cách vui vẻ, khi trải qua quãng đời tiểu học hạnh phúc, đủ đầy.