PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT ANH

Trường Tiểu học Việt Anh theo đuổi triết lý giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, với các phương pháp đặc trưng dành cho bậc tiểu học

học phí trường tiểu học quốc tế tphcm

Chương Trình

Content & Language Integrated Learning

Học sinh học Tiếng Anh như một ngôn ngữ

Chương Trình

Thematic - Based Learning

Học tập theo 1 chủ đề bằng nhiều môn học

Chương Trình

Projects - Based learning

Học sinh kết nối kiến thức áp dụng thực tế

10 khác biệt trong cách tiếp cận giáo dục của Tiểu học Việt Anh so với truyền thống